Základná škola

ZŠ s MŠ Kátlovce

Zriaďovateľom ZŠ s MŠ je obec Kátlovce. Škola má 9 ročníkov a jej súčasťou je predškolské vzdelávanie.