1

ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

obec@katlovce.sk 

V Kátlovciach, 30.11.2022
REFERENDUM – zverejnenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny pre voličov s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia, zverejňujeme elektronickú (e-mailovú)  adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

obec@katlovce.sk