1

Obecný úrad Kátlovce

OÚ Kátlovce

Budova obecného úradu je v situovaná v centre obce. V nedávnej dobe prešli vnútorné priestory kompletnou rekonštrukciou.