Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre referendum