Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Prílohy