O Z N Á M E N I E o počte obyvateľov obce Kátlovce

 

                    Počet obyvateľov obce Kátlovce

                              O Z N Á M E N I E

o počte obyvateľov obce Kátlovce pre voľby do orgánov samosprávy obcí,

ktoré sa budú konať 29. októbra 2022

 

Obec Kátlovce podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zverejnením, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j.

k 10.06.2022 je v obci Kátlovce evidovaných

1146 obyvateľov.

 

V Kátlovciach, 6.7.2022

 

Pavol   J o h a n e s

starosta obce

image_print
SlovakEnglish
Skip to content