Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Prílohy