Oznámenie o utvorení volebných obvodov a určení počtu poslancov