REFERENDUM – zverejnenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny pre voličov s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia, zverejňujeme elektronickú (e-mailovú)  adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

obec@katlovce.sk

image_print