Pomník padlých v I. a II. svetovej vojne

Žiadna udalosť nespĺňa vaše kritéria