Hasičská súťaž o pohár starostu obce

Táto udalosť sa skončila