Návšteva družobnej obce Hradčovice pri príležitosti Dňa obce

Táto udalosť sa skončila