Výročná členská schôdza čl.základne COOP Jednota

Táto udalosť sa skončila