Žatva PD Kátlovce, časť Lúky za Blavou
Poľovnícke posedenie PZ Dolina Kátlovce
Tvorivé dielne alebo šikovné ruky senioriek MO JDS Kátlovce
Varenie gulášu organizáciami JDS okresu Trnava v obci Cífer

Pre všetkých členov okresu Trnava usporiadal  22. mája 2024 Okresný výbor Jednoty dôchodcov Slovenska Trnava v obci Cífer spoločné veľmi krásné podujatie – varenie gulášu. Na tomto podujatí sa zúčastnili i členovia našej organizácie JDS v Kátlovciach. Päťčlenné družstvo pod vedením hlavnej šéfkuchárky pani Márii Ďuračkovej navarilo veľmi chutný guláš z produktov, ktoré nám venoval náš starosta. “Gulášik” z nášho kotlíka všetci hodnotili veľmi kladne a chutil aj nášmu vdp. Pavlovi Zemkovi a nášmu starostovi Mgr. Daliborovi Minarovičovi. Podujatie bolo pripravené na vysokej úrovni aj s bohatým programom – prehliadka obce Cífer a prehliadka archeologických nálezov v časti obce Pác. Každé družstvo dostalo spomienkové predmety, diplom a informáciu s krátkou históriou obce. Pretože náš guláš bol veľmi chutný, chutil porote i ostatným gurmánom a nám zostal len prázdny kotlík. Poďakovanie patrí Okresnej organizácii JDS Trnava, obci Cífer za skvelo zorganizované celodenné podujatie, príjemné prostredie a celkovú pohodu. Domov sme  všetci odchádzali veľmi spokojní  a dúfame, že pri dobrom zdraví sa opäť stretneme o rok.

L. D.
Sprievod obcou s májom, kultúrny program s tradičným stavaním mája
100. výročie dobrovoľného hasičstva v Kátlovciach
Obecná brigáda

Porobiť poriadok v dedine sa podarilo ešte pred Veľkou nocou, tak ako to bolo v pláne. A keďže táto akcia je závislá na počasí viac, aká ktorákoľvek iná, oznámená bola na poslednú chvíľu. Napriek tomu sa jej zúčastnila takmer stovka obyvateľov.  Členovia dobrovoľných organizácií v obci, Mládež v Kátlovciach, deti, jednotlivci aj celé rodiny v spolupráci so zamestnancami Obecného úradu Kátlovciach v sobotu 22. marca 2024 zase spravili kus krásnej práce a celoobecná brigáda dopadla skvele.

Desiatky ľudí bez potreby väčšej koordinácie odpracovali stovky hodín na skrášlení našej obce, na miestach, ktoré sú im srdcu blízke.  Nebolo v mojich možnostiach každému poďakovať osobne. Tak aspoň týmto spôsobom chcem vysloviť jedno obrovské a úprimné ĎAKUJEM!

Osobitne členkám Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a pani kuchárke za to, že nás nenechali hladných, a DHZ Kátlovce za poskytnuté priestory a samozrejme Vám všetkým, ktorým záleží na tom, ako naše Kátlovce vyzerajú. Je Vás čím ďalej, tým viacej. A s dobrým pocitom to hovorím aj kolegom z iných samospráv, keď počúvam, že u nich by nikto neprišiel.

A v neposlednom rade posielam srdečné “ďakujem” niekde tam „hore“  za nádherné počasie, ktoré vydržalo, kým sme sa nerozišli. A ako som už niekoľko krát povedal, Tam hore nás má Niekto skutočne rád.

 

DM
Výročná členská schôdza Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Kátlovciach

Dňa 13.03.2024 sa konala výročná schôdza našej organizácie. Pred zasadnutím schôdze sme sa spoločne zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval náš vdp prof. Dr. Zemko Pavol. Vedenia celej schôdze sa ujala tajomníčka p. Vagovičová Mária, nakoľko 15.02.2024 odstúpil z predsedníctva organizácie p. Holický Ján. Za jeho prácu v organizácii mu vyslovujeme poďakovanie. Výročná členská schôdza sa niesla v pohodovej atmosfére v pekne vyzdobenom kultúrnom dome. Šikovné žienky vyzdobili kútiky svojimi kreatívnymi prácami, výšivkami, čím prispeli k príjemnému posedeniu. Tajomníčka organizácie na začiatku privítala hostí: vdp prof. Dr. Zemko Pavol, starostu p. Mgr. Minaroviča Dalibora, zástupcu OO JDS p. Vavrinkoviča a p. predseda PD Suchánek Jozef sa z neprítomnosti ospravedlnil. V hodnotiacej správe bolo skonštatované, že naša organizácia má 49 členov, vyvíja aktivity v obci, usporadúva množstvo tvorivých dielní, spolupracuje s OÚ, zúčastňuje sa brigád v obci a jej členovia sú ochotní vždy spolupracovať. Pokladníčka p. Kopecká Bernardína zhodnotila stav pokladne a hospodárenia s financiami. Tajomníčka organizácie predniesla aj návrh na aktivity na tento rok.

V diskusii vystúpil p. starosta, ktorý veľmi kladne hodnotil prácu seniorov, ocenil, že mladá generácia teraz stavia na základoch toho, čo vytvorili oni, naši predchodcovia a rodičia. A práve preto je dôležité vážiť si prácu našich rodičov a ctiť si ich pracovité ruky. Vdp prof. Dr. Zemko spestril diskusiu vtipmi, čím vyvolal úsmevy na tvárach. Zástupca OO JDS p. Vavrinkovič vo svojom príhovore vyjadril spokojnosť s prácou organizácie a oboznámil prítomných s akciami plánovanými OO JDS na rok 2024.

Nakoľko bolo treba doplniť výbor organizácie o nových členov, boli navrhnutí členovia v tomto zložení:

  1. Drobná Ľubica
  2. Gvistová Mária
  3. Kopecká Bernardína
  4. Kopecký Jozef
  5. Vagovičová Mária.

Zloženie revíznej komisie bolo doplnené o nasledujúcich členov:

  1. Matuškovičová Anna
  2. Švecová Anna
  3. Zvonárová Alena.

V diskusii vystúpili viaceré členky, ktoré navrhli rôzne aktivity spolupráce. Ďalej nasledovali blahoželania členom, ktorí sa v minulom kalendárnom roku 2023 dožili okrúhleho jubilea. Po bohatom programe nám kuchárky p. Ďuračková, p. Hetešová a p. Kubišová pripravili chutný obed aj so zákuskom a kávičkou. Atmosféra bola príjemná a mnohí odchádzali spokojní až v neskorších poobedňajších hodinách.

Ďalej náš výbor 19.03.2024 absolvoval krátku turistiku na zber medvedieho cesnaku na Planinku. Zúčastnilo sa ho 10 členiek. Počasie bolo výborné, na Planinke nás ponúkli čajom a kávou, čo nám veľmi dobre padlo. Takouto krátkou turistikou chceme pokračovať po našom okolí čo najskôr, keď nám to počasie a naše záhrady dovolia.

V závere by som chcela poďakovať všetkým seniorom, ktorí sa zúčastnili na obecnej brigáde, kde, ako konštatoval p. starosta, sa urobilo veľa práce. Ďalšie poďakovanie patrí OÚ a PD Kátlovce za sponzorský dar pre našu organizáciu. Prajem novému výboru veľa zdravia a elánu do ďalšej činnosti.

 

Ľubica Drobná, predsedníčka MO JDS v Kátlovciach
Výročná členská schôdza Telovýchovnej jednoty FC Kátlovce

V nedeľu 10.3.2024 sa v kultúrnom dome v Kátlovciach konala VČS TJ FC Kátlovce. Minútou ticha sme si uctili pamiatku našich dlhoročných členov Blažeja Kosmála, Vladimíra Deštíka, Jozefa Sekeru a bývalého predsedu Pavla Lukačoviča , ktorí nás navždy opustili. Zo správy predsedu Jozefa Hracha o činnosti organizácie TJ FC Kátlovce za rok 2023 vyberáme:

V minulom roku sme organizovali:

Organizačne sme zabezpečili hody

V máji sme organizačne spolu s OÚ zabezpečili hody Kátlovce 2023 .V sobotu sa u nás odohrali zápasy prípravky a dorastu. Po zápasoch nasledovalo kultúrne podujatie ,,HODY 2023“, postupne vystúpili kapely Country Duo a kapela večera Slniečko, Guns´Roses tribute a do rána hrala kapela Music band Four. V nedeľu sme odohrali remízový a bratovražedný zápas trénerov Šuranovcov, zápas skončil spravodlivou remízou 1:1.Po zápase hrala skupina Country Duo. V pondelok sa uskutočnil zápas našich starých pánov  proti TJ Chtelnica. Po zápase hrala kapela Dzivochovci.

Súťaž vo varení guláša

Dňa 1.9.2023 sme usporiadali ďalší ročník výbornú akciu spojenú s ukončením leta v spolupráci s OÚ. Súťaže sa zúčastnilo 10 tímov z našej obci a okolia. Spravili sme rôzne súťaže pre deti, do tanca hrala skupina Lopašovskí chlapci. Bola to naozaj veľmi vydarená akcia.

Založenie mužstva mladších žiakov U-13

Po minuloročnej skúsenosti po založení prípravky U-9, sme sa rozhodli založiť mladších žiakov U-13 v spolupráci s TJ Dolné Dubové, trénerom sa stal Dušan Martinkovič ktorému pomáhajú aj rodičia našich nádejí.

Mikulášsky turnaj

Dňa 8.12.2023 sme v spolupráci s TJ Družstevník Dolné Dubové zorganizovali druhý ročník ,,MIKULÁŠSKEHO TURNAJA “ našich prípraviek, kde nešlo o umiestnenie, chceli sme  aby si naše hviezdy zahrali a hlavne dať priestor naším nádejám, ktorých nám stále pribúda. Chceli sme touto akciou poďakovať hlavne rodičom za ich obetavosť. Naše malé nádeje sme obdarili medailami, malým balíčkom, pizzou a po turnaji sme mali posedenie s rodičmi  ako poďakovanie za pomoc. Veľká vďaka patrí trénerom Lukášovi Hlavatovičovi, Dušanovi Martinkovičovi , že sa dali na to a venujú svoj voľný čas futbalovým nádejám. Na budúcu sezónu by sme možno spravili aj U-11,uvidíme ako sa situácia vyvinie nakoľko máme veľa detí, záleží aby sa našiel niekto kto by ich trénoval a koľko bude detí.

 

Teraz sa vyjadrím k pôsobeniu našich mužstiev v jednotlivých súťažiach počas roka 2023: 

A mužstvo :

Jarnú časť sezóny sme chceli hrať o stred tabuľky, aby sme neboli v zostupovom pásme. V domácich zápasoch sa nám celkom darilo, prehrali sme len jeden domáci zápas s Majcichovom. Z ihrísk súperov sme priviezli 4 body. Škoda semifinálového zápasu v Siladiciach, keď nám páni rozhodcovia zahatali zahrať si finále na štadióne FC Spartak Trnava. Bojovali sme o kľudný stred tabuľky a skončili sme na peknom 7.mieste.Počas sezóny v drese Kátloviec si zahralo v majstrovských zápasoch až 29 hráčov! Najlepší strelci – Lukáš Hlavatovič 14, Adam Pavlík 10, Daniel Sliva 9.

Novú sezónu sme začali domácou remízou. Nasledovali dve prehry na ihriskách súperou. Potom prišla  výhra na domácom ihrisku proti minuloročnému víťazovi súťaže z Majcichova po najlepšom výkone sezóny. Naivne sme si mysleli že to pôjde a budeme hrať o stred tabuľky. Nasledovali 3 prehry za sebou. Potom nasledoval neuveriteľný zápas o ktorom rozprával celý okres. Vo Zvončíne po katastrofálnom začiatku sme už v 24.min. prehrávali 5:0,ale zmobilizovali sme sa a bojovnosťou sme stratený zápas doviedli do remízového stavu a zápas skončil 5:5,dokonca sme mohli zvíťaziť, bol to jediný bod z vonku. Po ktorých do konca súťaže sme vyhrali dva domáce zápasy a 2 vonkajšie prehrali.

Z priebehu súťaže a s konečným 11. miestom môžeme byť iba čiastočne spokojný, lebo výkony boli slabé, inkasujeme veľa gólov, nakoľko nemáme stáleho brankára, lebo jednotka Peter Banič odchytal pre zranenie a chorobu len 6 zápasov a tak sa v bráne vystriedalo až 5 brankárov, vlastne hráčov a museli odchytať zápas, 1 Tomáš Orihel, 3 Peter Šimončič, 2 Alan Uváček a na jeden zápas nám prišiel pomôcť Peter Uváček. Momentálne sme mimo zostupu, ale na jar to bude veľmi ťažké, dúfame že sa chalani zmobilizujú a zaberú, aby sa najvyššia okresná súťaž hrala v Kátlovciach aj na budúcu sezónu.

Najlepší strelci po jeseni – Lukáš Hlavatovič 9 a Daniel Sliva 8.Chalani si odpočinú trochu viac, lebo hokejbal sa nehral, dajú sa zdravotne do poriadku. Zimnú prípravu sme začali 12.januára v domácich podmienkach. S prístupom hráčov nemôžeme byť spokojný, veľmi slabá účasť na tréningoch a zápasoch, stále samé výhovorky, neúcta že pár ľudí sa snaží robiť. Viac povie v príhovore tréner František Šuran. Medzitým sme mali odohrať 3.kolo Bestent Cupu na ihrisku TJ Družstevník Bíňovce, ale domáci nenastúpili a tak sme vyhrali 0:3 kontumačne. Prajem všetkým chalanom a trénerovi veľa šťastia a zdravia.

Dorast :

Mužstvo U-19 ŠK Blava Jaslovské Bohunice/TJ FC Kátlovce v minulej sezóne skončilo najlepšie ako mohlo titulom. V sezóne prehrali len dva zápasy v Chtelnici a Šúrovciach. Strelili sme najviac gólov 122 a v týme bol najlepší strelec súťaže Dominik Kadlečík, ktorý strelil 38 gólov. Vďaka skvelému kolektívu, z ktorého odišlo 11 chalanov do mužskej kategórie si v novej sezóne zahrajú 4.ligu. Do novej sezónu vstúpilo mužstvo dorastu s 12 novými hráčmi so značne obmeneným a omladeným kádrom. Mužstvo začalo víťazstvom, nasledovali dve ľahkovážne prehry, po ktorých sa mužstvo vrátilo na víťaznú vlnu a sériou kvalitných výkonov sa prepracovali na predné priečky tabuľky. Mužstvo tvoria chalani z okolitých dedín z Kátloviec, J.Bohuníc, Dechtíc, Naháča a D.Dubového. So súpermi z hornej polovice tabuľky chalani podávali vyrovnané výkony, aj keď nie vždy to stačilo na bodový zisk. Po jesennej časti mužstvo skončilo na 6.mieste s 8 víťazstvami a 6 prehrami. Zimnú prípravu začali v telocvični v Kátlovciach.

Prípravka U – 9 :

Jarnú časť sezóny začalo mužstvo U-9 neskôr, nakoľko sme prvé dva jarné zápasy odložili kvôli zlému počasiu, tak naše nádeje nastúpili až 22.4.2023 v nových dresoch proti Zvončínu, zápas skončil remízou. Nasledovali  4  zápasy bez prehry, čo naznačovalo progres po jeseni,prichádzali stále noví a noví hráči, čo pre nás znamená že to robíme dobre. Prišli 2 prehry, ale nič išli sme ďalej a odmena bola výhra nad vedúcom Modrankou, v najlepšom zápase sezóny. V posledných 2 kolách sme prehrali a skončili sme na konečnom 8.mieste.V letných mesiacoch sme sa zúčastnili turnajov v Bučanoch, J.Bohhuniciach a H.Orešanoch. Do novej sezóny sme vstúpili značne omladenom a zmenenom kádri, nakoľko starší hráči do vyššej vekovej kategórie. Sezónu sme začali víťazstvom, potom prišla prehra a v nasledujúcich kolách sme striedali výhry s prehrami. Mali sme troch výborných strelcov Tomáša Vagoviča, Viktora Šimončiča a Juraja Hlavatoviča, ktorí strelili 99 % gólov mužstva. Po jeseni sme skončili na peknom 5.mieste,veľká vďaka patrí Lukášovi Hlavatovičovi.

Mladší žiaci  U – 13 :

Po prvý krát v histórii nášho klubu sme vytvorili mužstvo mladších žiakov U-13 v spolupráci s Dolným Dubovým, trénerom mužstva je Dušan Martinkovič. Prešli sem starší hráči z minuloročnej U-9 a pribudli nový chalani a aj baby z okolitých dedín. TJ Dolné Dubové po dohode zakúpilo nové dresy a aj bránky. Mužstvo má začiatky veľmi ťažké, nakoľko hrajú po prvý krát spolu, sme mladé a neskúsené mužstvo čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch. Prehrali sme všetky zápasy, strelili sme len 4 góly, ale nevadí ideme ďalej, veď keď si spomenieme ako začala minulú sezónu U-9. Postupne sa budú hráči zlepšovať a prídu aj výsledky. Chcem poďakovať trénerovi Dušanovi Martinkovičovi, rodičom a starostom oboch dedín. Po sezóne sme pre obe mužstvá pripravili ukončenie sezóny a v decembri Mikulášsky turnaj.

Jubilanti

Stalo sa zvykom a tradíciou, že na VČS si spoločne uctíme ľudí, ktorí dosiahli v predchádzajúcom roku významné životné jubileum, alebo sa inak zaslúžili o reprezentáciu obce a  futbalu v Kátlovciach.

Milan Kubiš – náš rodák, v minulosti prešiel kategóriami dorastu a mužov, bol kapitán dorastu s dresom číslo 8 ,hral aj za  A-mužstvo. V rokoch 2001 – 2003 bol členom výboru FC Kátlovce. Milan oslávil v apríli roku 2023 jubileum 60 rokov.

Kamil Bašnák – ďalší náš rodák ,v našom klube prešiel všetkými vekovými kategóriami, bol pri postupe v sezóne 2002 – 2003,dlhoročný obranca a kapitán mužstva s jedovatou pravačkou.  V klube pracoval v rokoch 1999 – 2002 vo výbore  FC. Kamil oslávil v apríli roku 2023 jubileum 50 rokov.

Peter Lackovič – náš rodák, v našom klube prešiel všetkými vekovými kategóriami, bol pri postupe v sezóne 2002 – 2003 kedy bol kapitán mužstva, dlhoročný obranca a kapitán mužstva. V klube pracoval v rokoch 1999 – 2002 vo výbore FC. Peter oslávil v máji roku 2023 jubileum 50 rokov.

Peter Deštík – ďalší náš rodák, v našom klube prešiel všetkými vekovými kategóriami, bol nekompromisný obranca a záložník  s tvrdou strelou.  Peter oslávil v júli roku 2023 jubileum 50 rokov.

Katarína Pavlíková – členka TJ FC Kátlovce oslávila v marci roku 2023 jubileum 60 rokov.

Zuzana Vagovičová – členka TJ FC Kátlovce oslávila v januári tohto roka 40 rokov.

Poďakovanie

Adam Pavlík, Daniel Sliva a Marek Hlavatovič –  rozhodli sa že vo výbore TJ FC Kátlovce končia, tak im chcem za prácu pre kátlovský futbal poďakovať a prajem im veľa osobných úspechov a dúfam, že budú naďalej  nápomocný pre TJ FC. Nasledovala voľba nového výboru TJ FC Kátlovce : Predseda – Jozef Hracho, členovia výboru – Miroslav Jurkas, Miroslav Sliva, Lukáš Hlavatovič, Martin Vyhlidal, Tomáš Hanzel a Peter Šimončič ml.

Záver

Na úplný záver by som sa chcel ešte raz poďakovať hlavne výboru TJ FC Kátlovce za spoluprácu, obci Kátlovce na čele s pánom starostom , poslancom OZ, všetkým hráčom TJ FC Kátlovce, trénerom mužstiev všetkých kategórii , finančnému kontrolórovi TJ FC Kátlovce za odvedenú prácu v našej organizácii.

 

Jozef Hracho, predseda TJ FC Kátlovce
Výročná členská schôdza Rybárskeho spolku v Kátlovciach

Členovia Rybárskeho spolku v Kátlovciach sa stretli dňa 23.02.2024 v zasadacej miestnosti OcÚ Kátlovce, aby zhodnotili činnosť spolku za uplynulé obdobie. Správu predniesol jeho predseda Denis Uváček. Poďakoval Obecnému úradu Kátlovce za pomoc a starostlivosť o verejnú zeleň na vodnej nádrži Močidlo. Taktiež poďakoval všetkým členom, ktorí sa zúčastňovali brigád, rybárskych pretekov a všetkým sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku. V diskusii rybári hovorili aj o možnostiach výstavby novej „chatky”, ktorá by slúžila pre potreby rybárov počas ich akcií, o potrebe spevnenia brehov vodnej nádrže a o povoľovaní chytania rýb na vodnej nádrži. Ako hostia sa schôdze zúčastnili: starosta obce Mgr. Dalibor Minarovič, kronikár obce Ing. Stanislav Kubiš, predseda TJ FC Jozef Hracho a predseda DHZ Kátlovce Ing. Ivan Švec. Záver schôdze patril diskusii členov a chutnému občerstveniu.

Spracoval: Záblavský