Uctenie padlých vo vojnách a konfliktoch – Deň vojnových veteránov

Obec a Farnosť Kátlovce v spolupráci s Miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska v Kátlovciach a Mužskou speváckou skupinou KÁTLOVANI si dňa 11.11.2023 o 11:11 hodine pripomenuli obete padlých v oboch svetových vojnách a vo všetkých svetových konfliktoch. Po doznení kostolných zvonov podujatie otvorila spomienková pieseň v podaní MSS Kátlovani. Prítomným sa prihovoril starosta obce Kátlovce Mgr. Dalibor Minarovič. V príhovore podotkol, že každá vojna je zlá a akýkoľvek mier je dobrý. Starosta obce s manželkou na znak úcty k padlým položil veniec k pomníku padlých a zapálil kahance. K nim sa pridali i členovia MO JDS v Kátlovciach a ďalší občania obce. Kátlovský farár, Vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, prítomných vyzval k modlitbe. Toto podujatie sa v obci už stalo tradičnou akciou.
Spoločné posedenie so seniormi
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Tvorivé dielne MO JDS – pokračovanie
Burza starožitností
Hasičská súťaž O pohár starostu obce Kátlovce
Začiatok školského roku 2023/2024

Začiatok školského roka 2023/2024 väčšina žiakov a zamestnancov Základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu Kátlovce zahájilo dňa 4. septembra 2023 na svätej omši Veni Sancte, ktorú celebroval vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, kátlovský farár. Počas sv. omše sa prihovoril žiakom, povzbudil ich a všetkým prítomným požehnal a zaželal úspešný školský rok. Slávnostné otvorenie školského roka potom pokračovalo na školskom dvore, kde ho viedla zástupkyňa pre ZŠ Mgr. Marta Lišková. Riaditeľka školy Mgr. Elena Kátlovská srdečne privítala žiakov, učiteľov a ostaných zamestnancov opäť na pôde školy po skončených letných prázdninách a dovolenkách. Zvlášť privítala najmladších žiačikov – prváčikov a nových žiakov vo vyšších ročníkoch z Dolného Dubového a Dobrej Vody. Vyjadrila túžbu, aby s radosťou chodili do školy a príjemne sa v nej cítili. Popriala im veľa úspechov a krásnych zážitkov. Riaditeľka školy menovite predstavila žiakom aj ich triednych učiteľov podľa jednotlivých ročníkov, poďakovala p. starostovi Mgr. Daliborovi Minarovičovi a Obci Kátlovce – zriadovateľovi školy, Rodičovskému združeniu pri ZŠ Kátlovce za finančnú pomoc a ostatným sponzorom. Starosta obce Mgr. Dalibor Minarovič sa prihovoril všetkým žiakom a poďakoval pani učiteľkám a ostatným zamestnancom školy a školskej jedálne, ktorí pripravili školu tak, aby sa v nej žiaci dobre cítili. Prváčikom odovzdal malý darček – knihu na pamiatku. V závere sa všetci žiaci presunuli so svojimi triednymi učiteľmi do tried, kde im boli poskytnuté ďalšie potrebné informácie
Súťaž vo varení gulášu s ukončením leta
Tenisový turnaj
Deň obce Hradčovice

Obec Kátlovce dostala pozvánku od družobnej obce Hradčovice na 12. augusta 2023 na Deň obce Hradčovice. Našu návštevu tvorili najmä členovia Mužskej speváckej skupiny Kátlovani so starostom obce Kátlovce Mgr. Daliborom Minarovičom s manželkou. Po úvodnom privítaní sme v sprievode kráčali do hradčovického kostola, v ktorom slávnostnú sv. omšu koncelebroval bývalý hradčovický farár P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš spolu so správcom hradčovickej farnosti P. Jaroslavom Kapušom. Po sv. omši sme sa zúčastnili slávnostného obeda. Po ňom sme si mohli prezrieť výstavu malieb, fotografií a tvorivých dielní žiakov a občanov Hradčovíc. Potom nasledovalo slávnostné zahájenie kultúrneho programu pred obecným úradom. Tu starosta Hradčovíc – Antonín Ondrůšek vo svojom príhovore vyzdvihol účinkovanie Dychovej hudby Hradčovjanka počas jej 35-ročnej existencie. Starosta obce Kátlovce Mgr. Dalibor Minarovič v mene svojom i v mene MSS Kátlovani pogratuloval Hradčovjanke k jej 35. výročiu vzniku, poďakoval za pozvanie a vyslovil sa za pokračovanie družobnej spolupráce medzi obomi obcami. Výbornú atmosféru a dobrú náladu vytvorili jednotlivé i spoločné vystúpenia domácej dychovky Hradčovjanka, domáceho Mužského speváckeho zboru Hradčovice a Mužskej speváckej skupiny Kátlovani.