1

Odhalenie pamätnej tabule kňazovi a rodákovi Pavlovi Ušákovi Olivovi v Kvetnici

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Poprad Juh a Oblastné pracovisko Matice Slovenskej v Poprade 4. septembra odhalili na Kaplnke Sv. Heleny v Kvetnici pri Poprade pamätnú tabuľu Pavlovi Ušákovi Olivovi kňazovi a básnikovi Katolíckej moderny, ktorý zomrel len ako 26 ročný na tuberkulózu v nemocnici v Kvetnici 1. marca 1941.

Pavol Ušák Oliva (vl. menom Pavol Ušák) sa narodil 14. novembra 1914 v Kátlovciach bol slovenským básnikom katolíckej moderny, rímskokatolíckym kňazom a bratom herečky Hany Kostolanskej. Pochádzal z roľníckej rodiny a vzdelanie získaval na gymnáziu v Trnave a pokračoval štúdiom katolíckej teológie v Trnave, Bratislave a v Spišskej Kapitule. V roku 1939 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán začal pôsobiť vo Veličnej na Orave, kde bol farárom básnik staršej generácie Ignác Grebáč Orlov. Už v mladom veku ochorel na tuberkulózu, z ktorej sa liečil vo Vysokých Tatrách, no napokon jej podľahol. Prvé verše publikoval v časopisoch Prameň, Saleziánske zvesti, Kultúra, Svojeť a Elán. Počas života mu vyšla jediná básnická zbierka Oblaky. Známa je taktiež nedatovaná súkromná bibliofília Čierne kvietie. Z Olivových básní často vyznieva smútok, neistota a skepsa, iné sú venované vzťahu muža a ženy a otázkam náboženskej viery. Oliva sa často porovnáva tvorbou a podobným životným osudom (tuberkulóza, Tatry..) s Jiřím Wolkerom. Kým sociálny (socialistický) básnik Jiří Wolker nachádza tragičnosť človeka v jeho triednom a protirečivom zápase za lepší zajtrajšok, Oliva sa vnára do širokej harmónie spirituálnej poézie smerujúcej cez oblaky a výšky k Bohu. V čase komunistického režimu bol zaznávaný a hovoriť o ňom sa začalo až po novembri 1989.

Na pietnej spomienke sa zúčastnili hostia z rodných Kátloviec, starosta obce Pavol Johanes a správca farnosti doc. Mgr. Pavol Zemko, Th. D., ktorí spolu s popradským farárom Mgr. Jozefom Benkom celebrovali sv. omšu. Za mesto Mesto Poprad sa zúčastnil viceprimátor Mgr. Štefan Pčola. Pietnu spomienku moderovala členka predsedníctva Svetového združenia bývalých politických väzňov Elena Bačkorová. Za Oblastné pracovisko Matice Slovenskej Poprad všetkým darcom vďaka ktorým sa podarilo pamätnú tabuľu odhaliť poďakovala Mgr. Ľudmila Hrehorčáková, ktorá vyslovila prianie a vyzvala kompetentných politikov, aby nemocnica na liečbu pľúcnych chorôb v Kvetnici, ktorá už roky chátra opäť plnila svoje poslanie.
Súťaž vo varení gulášu, rozlúčka s letom

TJ FC Kátlovce v spolupráci s Obecným úradom Kátlovce usporiadali aj tento rok súťaž vo varení gulášu a ukončenie leta pre deti spojené s tanečnou zábavou. „po minuloročnom veľkom úspechu akcie a dobrých odozvách od občanov sme nemohli inak ako zopakovať ďalší ročník“ uviedol poslanec OZ Kátlovce, vedúci tímu a hl. organizátor akcie Šimončič Peter.

Pre deti bolo pripravených množstvo atrakcií, ukážky, súťaže, sladké odmeny a ocenenia. Ako prvý sa predstavil profesionálny Hasičský zbor z Trnavy, kde si naši najmenší mohli prehliadnuť hasičské vozidlo, techniku a dokonca striekať z prúdnice. V ďalšom kroku nasledoval Policajný zbor a psovod, ktorý ukázal poslušnosť a pripravenosť psíkov. Deti si samozrejme mohli obzrieť policajné vozidlo a takisto sa v ňom aj previesť. Skákací hrad, maľovanie na tvár a tvorivé dielne boli samozrejmosťou. Tento rok pribudli aj stánky s cukrovou vatou, perníkmi a rôznymi hračkami, čo svedčí o vyhľadávaní a úspešnosti našich akcií. V neposlednom rade sa konala aj súťaž vo vyrezávaní tekvíc o najkrajšieho Kátlovského “dzunáka“ pod taktovkou Katky Hlavatovičovej. Zavŕšením krásneho dňa pre deti a ukončenia leta bola spoločná opekačka pri vatre.

Popri všetkých aktivitách pre deti a tanečnej zábave v podaní skupiny Country Duo prebiehala súťaž vo varení gulášu. Tohto ročníka sa zúčastnilo 14 tímov a všetkým ďakujeme za účasť. Guláš bol hodnotený dvomi porotami – odbornou porotou a porotou „papkáčov“, čiže hostia, ktorí si zakúpili lístok na ochutnávku všetkých gulášov a následne mohli zahlasovať za najchutnejší guláš podľa ich posúdenia.

Podľa „papkáčov“ sa na 3. mieste umiestnil tím PZ Dolina Kátlovce (Pavol Johanes ml. a Ivan Valent) 2. miesto obsadil tím Deravý Kotlík (Hlavatovič Jurko a Vilko, Hlavatovič Lukáš, Hlavatovič Marek, Denis Polakovič, Hlavatovičová Andrejka a Hlavatovičová Katka) a na 1. mieste sa umiestil tím Smädný Susedia (Lukáš Cibrín, Maťa Cibrínová, Adam Pavlík, Jozef Boledovič a Peťa Boledovičová). Podľa odbornej poroty boli výsledky veľmi tesné, no napokon vybrali zodpovedne tých najlepších. Na 3. mieste sa umiestnil Palík Tím  (Domanová Maca, Pavel Reisenauer, Elenka Kátlovská a Peter Doman). 2. miesto obsadil tím Obec Kátlovce (Gitka Johanesová, Pavol Johanes st. a Tibor Uváček) najlepší guláš a 1. miesto podľa poroty získal tím PZ Dolina Kátlovce (Pavol Johanes ml. a Ivan Valent).

Pri spoločnej akcii, ktorú pripravil FC Kátlovce  sa stretli aj členovia MO Matice slovenskej prof. dr. Štefana Vagoviča, starosta obce Pavol Johanes a vdp. Pavol Zemko, aby si pripomenuli tri významné udalosti, ktoré vo svojom príhovore pripomenula predsedníčka MO MS p. Anna Lackovičová  a to vyhlásenie Deklarácie zvrchovanosti SR, 78. výročie vypuknutia SNP v Banskej Bystrica a 30.výročie prijatia Ústavy SR.

Zapálením vatry zvrchovanosti sme si uctili a vzdali hold všetkým, ktorí boli pri týchto významných udalostiach, ktoré sa zapíšu zlatými písmenami do našej histórie.

„Pekná a úspešná bodka za letom. Ďakujeme zúčastneným tímom, všetky guláše boli chutné, takže si myslím, že porota ani „papkáči“ nemali jednoduché rozhodovanie. V neposlednom rade poďakovanie patrí výboru TJ FC Kátlovce, futbalistom A tímu a starým pánom za zavládnutie organizačných a pracovných činností, ktoré zvládli na výbornú a tiež Obecnému úradu a starostovi obce za pomoc pri organizovaní akcie a zakúpení cien.

Samozrejme, veľká vďaka patrí všetkých občanom, našim deťom, kamarátom, známym a Vám všetkým, ktorí ste zúčastnili tejto skvelej akcie. Už teraz sa tešíme na budúci ročník.
Turnaj Tenisového klubu v Kátlovciach

Dňa 20. augusta 2022 sa uskutočnil ďaľší ročník tenisového turnaja za podpory Obecného úradu Kátlovce a ostatných sponzorov turnaja. Turnaja sa zúčastnilo 20 účastníkov bieleho športu. Zápasy sa odohrávali vo výbornom nasadení. Nielen účastníci turnaja, ale aj hostia sa mohli občerstviť na čapovanom pivku, kofole, či chutnej cigánskej. Bohužiaľ nepriaznivé počasie turnaj prerušilo na neurčito.
Svätá omša pri soche Panny Márie za Blávkou

V predvečer sviatku Nanebovzatia Panny Márie, v nedeľu 14. augusta 2022, sa konala svätá omša pri soche Panny Márie v časti obce za Blávkou. Sv. omšu celebroval kátlovský farár vdp. doc. Pavol Zemko. Počas sv. omše požehnal liečivé byliny a v homílii vyzval prítomných veriacich na zastavenie sa v tomto prázdninovom čase; na poďakovanie Bohu za všetko, čo stvoril a k ochote počúvať dobré rady. Po sv. omši bolo pre prítomných pripravené občerstvenie, ktoré zabezpečili: Ing. Jana Martinovičová, MBA, Jozefína Kocianová, Mária Vermanová, Mária Holická, starosta Pavol Johanes a podnikateľ Jozef Ferech. Za prípravu priestoru a ozvučenie poďakovanie patrí pracovníkom obce Kátlovce Petrovi Kopeckému a Michalovi Čapkovičovi.
Oslavy 90. výročia založenia futbalového klubu v obci

V sobotu 23.7.2022 sa uskutočnili v Kátlovciach oslavy a pripomenutie si 90.rokov od vzniku futbalového klubu v obci. Začiatok osláv bol o 9,00 hod v kostole, kde pri sv.omši za živých a zosnulých členov futbalového klubu vdp. Pavol Zemko posvätil klubovú vlajku. Popoludní sa oslavy presunuli na štadión TJ FC . Horúci sviatočný deň pre Kátlovce začali o 13,30 zápasom zlúčeného mužstva ŠK Blava J.Bohunice / TJ FC Kátlovce  s rovesníkmi s TJ Družstevník Chtelnica. Domáci potvrdili, že v uplynulej sezóne boli víťazom svojej súťaže a vyhrali 1:0, gól strelil Adam Kováč. Po tomto zápase nastúpili na ihrisko „starí páni“. Domáci vyzvali TJ V.Kostoľany, obidve mužstvá predviedli v úmornej horúčave dobrý výkon, ukázali že to s loptou stále vedia, zápas skončil remízou 1:1,góly  dali Peter Červeňanský a Ľubomír Čúzy. Nasledovať mala oficiálna časť osláv ale príjemný lejak ho odložil o hodinu. Moderátor Ladislav Šimončič dal slovo starostovi obce Pavlovi Johanesovi, ktorý privítal hostí, medzi ktorými nechýbali starostovia z okolia, zástupcovia ObFZ Trnava, predsedovia futbalových klubov a dobrovoľných organizácií, samozrejme členovia TJ FC . Predseda Jozef Hracho vo svojom príhovore vyzdvihol zanietenosť všetkých generácií pre futbal a poďakoval všetkým, ktorí aj v tejto ťažkej dobe obetavo a nezištne „ťahajú káru“ kátlovského futbalu. Vyslovil nádej , že Kátlovciam sa nestane to, čo pozorujeme v okolitých dedinách, kde futbalový život skončil. Ladislav Šimončič prítomných oboznámil s najdôležitejšími etapami v histórii klubu. Zástupcovia ObFZ Trnava Peter Dubec a Marek Juhász odovzdali klubu pri príležitosti jubilea pamätnú plaketu. Nasledovalo odovzdanie pamätných predmetov predsedom a členom výboru za ich prácu pre futbal v Kátlovciach. Starosta obce Pavol Johanes zvlášť ocenil prácu posledných štyroch predsedov TJ FC  – Jána Hupku, Jozefa Vagoviča, Petra Uváčka a Jozefa Hrachu pamätnou medailou obce Kátlovce. Po oficiálnej časti nastal zápas dňa medzi Áčkom TJ FC Kátlovce a Výberom sveta v dresoch ObFZ Trnava v ktorom nastúpili:

TJ FC Kátlovce : Peter Banič – Tomáš Mačica,Daniel Hupka,Lukáš Hlavatovič,Tomáš Hanzel,Daniel Sliva,Adam Pavlík,Tomáš Orihel,Adrián Sekera,Martin Vyhlidal,Oliver Fančovič,Marek Hlavatovič ml.,Roman Hlavatovič,Šimon Hlavatovič,Michal Beňo a kapitán mužstva Miroslav Sliva,tréner František Šuran.

Výber sveta : Andrej Čapkovič,Lukáš Kostolanský – Daniel Ševčík,Martin Gajarský,Peter Uváček,Radovan Gajarský,Alan Uváček,Filip Cmero,Peter Šarabok,Ľubomír Heteš,Rastislav Piešťanský,Erik Srdoš,Marek Komadel,Marek Maška,Vladimír Marík, tréner Marián Ševčík, ktorý poznamenal „ takéto mužstvo by som chcel trénovať“.

Zápas mal vynikajúcu úroveň. Výsledok 4:3 pre domácich, góly strelili Adam Pavlík 2, Daniel Sliva, Lukáš Hlavatovič, za hostí Alan Uváček, Erik Srdoš, Peter Šarabok

Nechýbalo výborné občerstvenie. O zábavu sa postarala do skorých ranných hodín kapela Country Duo. Debatovalo sa, spomínalo a pri spomienkach nechýbala často tá kátlovská známa veta: „ TO KED MY SME HRÁVALI FOTBAL…“
Rybárske preteky, vodná nádrž Močidlo 9. júl 2022

V krásnom prostredí vodnej nádrže Močidlo usporiadal Rybársky spolok Kátlovce v spolupráci s Obecným úradom Kátlovce v sobotu 9. júla 2022 ďalší ročník Rybárskych pretekov. Rybárske prúty nahodilo vyše 50 účastníkov rybárskych pretekov, aby v časovom limite ulovili čo najväčšiu rybu. Šťastena najviac priala malej hosťujúcej rybárke Eme Kačinovej, ktorej ocino pomohol z vodnej nádrže vytiahnuť kapra o dĺžke 80 cm a odniesla si 1. cenu súťaže. S uloveným kaprom o dĺžke 70 cm sa na druhom mieste umiestnil domáci rybár Michal Dadík. Bronzovú medailu získala Sarah Kostolanská, s uloveným  kaprom o dĺžke 54 cm.  V detskej kategórii organizátori odmenili všetkých mladých rybárov. Všetci víťazi si odniesli hodnotné vecné ceny v podobe rybárskych potrieb. Víťazom ceny odovzdal starosta obce Pavol Johanes. Vzápätí všetkým víťazom zablahoželal Denis Uváček, predseda Rybárskeho spolku v Kátlovciach. Rybársky spolok okrem víťazov odmenil všetkých zúčastnených rybárov spomienkovými medailami. Po ukončení pretekov, kto z rybárov chcel, mohol loviť ďalej.

Okrem rybárov si prišli na svoje aj ostatní účastníci pretekov. V krásnom prostredí vodnej nádrže si pochutnávali na výbornej rybacej polievke, cigánskej a pečených pstruhoch a kaproch, ktoré pripravila Martina Domanová s členmi rybárskeho spolku Alanom Uváčkom, Danielom Turanským, Vladimírom Ušákom, Marekom Minarovičom a ďaľšími členmi. Samozrejme nechýbalo ani alko a nealko občerstvenie, za čo patrí vďaka predsedovej dcére Rybárskeho spolku v Kátlovciach a jej kamarátkam.  Poďakovanie patrí všetkým organizátorom pretekov, Obecnému úradu Kátlovce, ktorý sa spolupodieľal na zakúpení cien a zabezpečení technického vybavenia a ďalším našim sponzorom.
Žijeme spolu

Organizátori podujatia Žijeme spolu – Obec Kátlovce, Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce a všetky dobrovoľné organizácie v obci pripravili na začiatku prázdnin pre deti, mládež i dospelých veľkolepý program. V sobotu 2. júla 2022 boli pre deti pripravené rôzne hry, kreatívne dielne, ďalšie atraktívne súťaže, nafukovací hrad, maľovanie na tvár, streľba zo vzduchovky, beh vo vreci, beh v gumákoch, striekanie na horiaci domček a rôzne ďalšie súťaže, na konci ktorých boli všetci účastníci odmenení.. Nechýbali ani ukážky záchranárskej techniky okresných hasičov Trnava a Obvodného oddelenia PZ Jaslovské Bohunice. Deti i dospelý si pochutnávali na výborných palacinkách, či fazuľovici, alebo chutnej cigánskej. Na osvieženie boli k dispozícii alko a nealko nápoje.

Podujatie Žijeme spolu pokračovalo večerným programom v športovom areáli TJ FC Kátlovce, ktorý odštartovala opekačka pre deti. Zámer pokračovať v rozbehnutej spolupráci medzi oboma družobnými obcami Kátlovce a Hradčovice deklarovali starostovia oboch týchto obcí vo svojich príhovoroch – Pavol Johanes, starosta obce Kátlovce a Antonín Ondrůšek, starosta družobnej obce Hradčovice. Milovníci ľudovej hudby a folklóru si prišli na svoje na večernej folklórnej prehliadke MSS Kátlovani a Mužského speváckeho zboru z družobných Hradčovíc. Počas vystúpenia spevákov z družobnej obce prítomných pozdravil aj exstarosta Hradčovíc Jan Popelka, ktorý pripomenul 10. výročie družobnej spolupráce medzi oboma obcami. Potom už dychová hudba Hradčovjanka vytvorila výbornú náladu formou ľudovej zábavy, na ktorej sa všetci dobre zabávali až do neskorého večera.

Záverom tohto článku veľké poďakovanie patrí Obci Kátlovce, dobrovoľným organizáciám v obci, ktorí si rozdelili úlohy na zabezpečení podujatia a aj ich zodpovedne plnili. Tiež ďakujeme Ing. Petrovi Drobnému a spoločnosti VÚJE za sponzorovanie tričiek pre deti a organizátorov, Rodičovskému združeniu pri ZŠ a Rodičovskému združeniu pri MŠ za vecné ceny pre deti. Poďakovanie za dobrú spoluprácu patrí aj PD Kátlovce na čele s predsedom Jozefom Suchánkom a tiež družobnej obci Hradčovice a jej starostovi Antonínovi Ondrůškovi s manželkou i exstarostovi Janovi Popelkovi s manželkou a ostatným hosťom z družobnej obce a  samozrejme aj pracovníkom obecného úradu Kátlovce.
Ukončenie a vyhodnotenie školského roku 2021/2022

Vyučovanie v školskom roku 2021/2022 prebiehalo dištančnou a prezenčnou formou. V jesenných mesiacoch z dôvodu prijatých preventívnych protiepidemických opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 boli žiaci tried, v ktorých sa  ochorenie vyskytlo izolovaní, v týchto triedach prebiehala dištančná výuka, v ostatných triedach prebiehalo prezenčné vyučovanie. Na základe  predpisov a rozhodnutí RÚVZ Trnava a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR bolo od 1. decembra 2021 prerušené vyučovanie na II. stupni základnej školy, na I. stupni prebiehalo riadne vyučovanie do vianočných prázdnin. Dištančná výuka a online hodiny prebiehali prostredníctvom vzdelávacích portálov bezkriedy.sk, EduPage, online hodiny cez Jitsimeet, aplikácie FB messenger. Riadne vyučovanie pre všetkých žiakov bolo obnovené po vianočných prázdninách dňa 10. januára 2022. Prospeli všetci žiaci školy – 108 žiakov. Prospelo s vyznamenaním – 58 žiakov, z toho samé jednotky 26 žiakov. Prospelo veľmi dobre – 24 žiakov. Prospelo – 26 žiakov. Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu ďakuje zriaďovateľovi – Obci Kátlovce, p. starostovi P. Johanesovi  za podporu a materiálnu pomoc (športové potreby, zadný dvor). Rodičovskému združeniu pri ZŠ Kátlovce za spoluúčasť pri financovaní projektu na modernizáciu počítačovej učebne a finančnú podporu pre žiakov na exkurzie a výlety; sponzorom – Petrovi Martinovičovi (č. d. 109) a Petrovi Martinovičovi (č. d. ); p. farárovi, p. učiteľkám a ostatným zamestnancom školy.
HODY 2022

4. – 6. jún 2022

Tohtoročné hody sa niesli v tradičnom zábavno-športovom duchu.   V pondelok 6. júna 2022 na futbalovom ihrisku FC Kátlovce meraním futbalových síl domáceho mixu futbalistov A mužstvom a  „Starých pánov“. Futbalisti Áčka nastúpili v čiernych dresoch a „Starí páni“ v prúžkovaných červeno-bielych dresoch. Tribúna a lavičky nezostali prázdne a dobre naladení diváci zatlieskali úvodnému hvizdu hlavného rozhodcu Ivana Šveca.  Diváci videli kvalitný vyrovnaný futbal, v ktorom sa jednotlivé útoky oboch mužstiev snažili pokoriť súperovu bránku. Od začiatku zápasu až do neskorého pondelkového večera na ihrisku bavila divákov a hodovníkov hudobná skupina Dzivochovci. Na záver podujatia sa Obec Kátlovce postarala o chutné občerstvenie v podobe pečeného prasiatka a skvelých nápojov.
Najvyššie zväzové vyznamenania pre našich hasičov

V dňoch 24.5. a  25.5.2022 prebiehalo v priestoroch DPO SR Bratislava odovzdávanie najvyšších zväzových vyznamenaní. Prvý deň si v týchto priestoroch spolu s ostatnými hasičmi zo Slovenska prevzal vyznamenanie „Rad Čestného hasičstva“ p. Peter Krchnár. Na druhý deň si najvyššie zväzové vyznamenanie „Zaslúžilý člen DPO SR“ prevzala p. Anna Lackovičová. Tieto vyznamenania si prevzali z rúk prezidenta DPO SR a hlavného inšpektora p. Pavla Ceľucha a generálneho inšpektora Zoltána Tanczosa. Ocenených starosta obce Pavol Johanes pozval na krátke posedenie na obecnom úrade, kde im zablahoželal k oceneniu. Ku gratulácii sa pridal aj tajomník UO DPO Trnava Ján Blažo a predseda Jozef Vadovič (na obrázkoch). Obidvom vyznamenaným srdečne blahoželáme.