Obecné dokumenty


Počet súborov na stránke 21, s celkovou veľkosťou 29,5 MB.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kátlovce na roky 2023 - 2029
(2,8 MB - 24.05.2023 - 42x)
Farské oznamy od 22.05.2023 do 28.05.2023
(215,5 KB - 21.05.2023 - 236x)
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
(152,0 KB - 28.02.2023 - 13x)
Konsolidovaná výročná správa obce Kátlovce za rok 2021
(1,1 MB - 09.12.2022 - 38x)
Výročná správa obce Kátlovce za rok 2021
(3,2 MB - 09.12.2022 - 0x)
Výročná správa obce Kátlovce za rok 2021
(3,2 MB - 24.06.2022 - 67x)
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu, 919 55 Kátlovce 195
(969,5 KB - 02.05.2022 - 99x)
Výkaz komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1,0 MB - 28.03.2022 - 93x)
Verejná vyhláška o uložení písomnosti
(412,4 KB - 27.09.2021 - 138x)
Zámer predaja majetku obce Kátlovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(207,3 KB - 29.05.2020 - 279x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 1 z 3  1  2  3  »