Obecné dokumenty


Počet súborov na stránke 21, s celkovou veľkosťou 29,6 MB.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2023
(374,6 KB - 08.06.2023 - 143x)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kátlovce na roky 2023 - 2029
(2,8 MB - 24.05.2023 - 88x)
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
(152,0 KB - 28.02.2023 - 27x)
Konsolidovaná výročná správa obce Kátlovce za rok 2021
(1,1 MB - 09.12.2022 - 47x)
Výročná správa obce Kátlovce za rok 2021
(3,2 MB - 09.12.2022 - 0x)
Výročná správa obce Kátlovce za rok 2021
(3,2 MB - 24.06.2022 - 100x)
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu, 919 55 Kátlovce 195
(969,5 KB - 02.05.2022 - 109x)
Výkaz komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1,0 MB - 28.03.2022 - 109x)
Verejná vyhláška o uložení písomnosti
(412,4 KB - 27.09.2021 - 150x)
Zámer predaja majetku obce Kátlovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(207,3 KB - 29.05.2020 - 296x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 1 z 3  1  2  3  »