Stavebné konanie


Počet súborov na stránke 40, s celkovou veľkosťou 29,6 MB.

Verejná vyhláška IBV Kátlovce, lokalita 2.2 - 5 RD, Vodovod a kanalizácia
(415,8 kB - 17.03.2023 - 14x)
Verejná vyhláška, stav.povolenie, IBV Kátlovce..., Komunikácie a spevnené plochy, Sadové úpravy
(3,6 MB - 10.03.2023 - 28x)
Verejná vyhláška, stav.povolenie, IBV Kátlovce..., Prekládka VN vedenia
(3,6 MB - 10.03.2023 - 15x)
Verejná vyhláška, stav.povolenie, IBV Kátlovce..., Verejné osvetlenie
(3,0 MB - 10.03.2023 - 10x)
Verejná vyhláška IBV Kátlovce, lokalita 2.2 - 5 RD, SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, SO 10 Sadové úpravy
(1,5 MB - 20.01.2023 - 57x)
Verejná vyhláška IBV Kátlovce, lokalita 2.2 - 5 RD, SO 05 Prekládka VN vedenia
(209,6 kB - 13.01.2023 - 55x)