Stavebné konanie


Počet súborov na stránke 36, s celkovou veľkosťou 19,0 MB.

Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. - stavebný zákon a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona
(47,0 kB - 04.07.2015 - 362x)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
(67,0 kB - 04.07.2015 - 390x)
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
(41,0 kB - 04.07.2015 - 295x)
Oznámenie, že ohlásená drobná stavba (stavebné úpravy alebo udržiavacie práce ) podlieha stavebnému povoleniu
(62,5 kB - 04.01.2015 - 1 384x)
Oznámenie stavebného úradu k ohláseniu
(88,0 kB - 04.01.2015 - 707x)
Oznámenie, že ohlásená stavba (stavebné úpravy alebo udržiavacie práce) nespĺňa zákonné podmienky pre ohlásenie
(84,0 kB - 04.01.2015 - 1 124x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 4 z 4  «  1  2  3  4 
SlovakEnglish
Skip to content