Štatistické zisťovanie

V priebehu roka 2023 navštívi vybrané domácnosti v našej obci zamestnanec Štatistického úradu SR, ktorý bude zisťovať informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu. Účasť na tejto ankete je dobrovoľná. Zamestnanec poverený funkciou opytovateľa sa preukáže osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie sú chránené a slúžia výlučne pre potreby štatistiky.

image_print