Oznámenie o uložení listovej zásielky – Elena Heráková

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Elena Heráková

Bytom Kátlovce

Odosielateľ: Okresný súd

Písomnosť podacie č. :

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 25.01.2024

Zvesené: