Oznámenie o uložení listovej zásielky – Elena Heráková

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Elena Heráková

Bytom Kátlovce

Písomnosť podacie č. : OA570518277SK, Okr. súd TT

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 30.08.2023

Zvesené:   17.09.2023