Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jozef fekoňa

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Jozef Fekoňa

Bytom Kátlovce

Písomnosť : Exek. úrad Hlohovec, č. OA456903585SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 18.11.2022

Zvesené:   06.12.2022