Oznámenie o uložení listovej zásielky – Matúš Karchutňák

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Matúš Karchutňák

Bytom Kátlovce

Písomnosť podacie č. : OA507479148SK, Krajský súd BA

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 29.11.2023

Zvesené: