Oznámenie o uložení listovej zásielky – Stojka Juraj

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Juraj Stojka

Bytom Kátlovce

Písomnosť : UNION ZDR: POISŤOVŇA, č. OA454267294SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 19.08.2022

Zvesené:   06.09.2022

image_print