Všeobecno-záväzné nariadenia


Počet súborov na stránke 55, s celkovou veľkosťou 24,8 MB.

VZN č. 3/2017 o nájomných bytoch a nakladaní s náj. bytmi
(226,7 kB - 26. októbra 2017 - 452x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2017 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce
(18,5 kB - 4. septembra 2017 - 398x)
Návrh VZN č. 1/2017 - o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce
(18,8 kB - 15. augusta 2017 - 353x)
VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce
(119,5 kB - 16. decembra 2016 - 550x)
VZN č. 3/2016 o financovaní MŠ a školských zariadení ...
(42,0 kB - 16. decembra 2016 - 317x)
VZN č. 2/2016 upravenie niektorých podmienok držania psov
(65,5 kB - 16. decembra 2016 - 307x)
VZN č. 1/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(1 017,0 kB - 15. júna 2016 - 12 795x)
VZN č. 5/2015 o financovaní škôl a školských zariadení
(40,0 kB - 13. decembra 2015 - 291x)
VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
(133,5 kB - 12. decembra 2015 - 306x)
VZN č. 3/2015 o zápise detí a úhrade mesačného príspevku nastravu
(48,5 kB - 25. júna 2015 - 310x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

SlovakEnglish
Skip to content