Všeobecno-záväzné nariadenia


Počet súborov na stránke 60, s celkovou veľkosťou 29,5 MB.

Návrh VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady
(121,0 kB - 07.11.2018 - 185x)
VZN 1 2018- o zápise a výške mesač.príspevku ........
(18,6 kB - 08.08.2018 - 0x)
VZN 1/2018 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce
(18,6 kB - 17.07.2018 - 533x)
VZN 2/2017 o financovaní MŠ a školských zariadení ...
(18,0 kB - 14.12.2017 - 615x)
Návrh VZN č. 2 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce
(742,8 kB - 28.11.2017 - 333x)
VZN č. 3/2017 o nájomných bytoch a nakladaní s náj. bytmi
(226,7 kB - 26.10.2017 - 466x)
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2017 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce
(18,5 kB - 04.09.2017 - 407x)
SlovakEnglish
Skip to content