Všeobecno-záväzné nariadenia


Počet súborov na stránke 55, s celkovou veľkosťou 24,8 MB.

Návrh VZN č. 2/2015 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev
(448,5 kB - 8. júna 2015 - 445x)
VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
(83,5 kB - 9. mája 2015 - 401x)
VZN č. 3/2014 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(657,6 kB - 30. decembra 2014 - 550x)
VZN č. 2/2014 - o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce
(926,6 kB - 30. decembra 2014 - 664x)
VZN č. 1/2014 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce
(481,5 kB - 30. decembra 2014 - 429x)
VZN č. 6/2012 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce
(128,0 kB - 20. októbra 2012 - 253x)
SlovakEnglish
Skip to content