Všeobecno-záväzné nariadenia


Počet súborov na stránke 63, s celkovou veľkosťou 30,4 MB.

VZN č. 1/2011 - Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce
(186,0 kB - 15.03.2011 - 347x)
VZN č. 3/2010 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce
(90,5 kB - 27.01.2011 - 281x)
VZN č. 1/2010 - Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce
(176,0 kB - 18.01.2010 - 426x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)