Preskúšanie sirén

Oznamujeme, že plánované preskúšanie sirén dňa 10.06.2022 sa neukutoční