Verejná vyhláška Návrh na vydanie kol. rozhodnutia pre „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová stanica“

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/7dc2c2d1-eff9-440a-9673-7bfbdcbbddf1