Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1241-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1241-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová stanica“ – vydanie R ÚJD SR č. 242/2023

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1241-2023/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/549fd4bf-dbd7-4823-8525-98ea17e3340b