Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1598-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1598-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „C7-A4 Zariadenie na pretavovanie kovových RAO“ vydanie rozhodnutia č. 199/2023

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/152dad84-dadd-4827-8026-1684db56d4fc

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1598-2023/