Referendum 2023

Prezidentka SR svojím rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 4. novembra 2022 vyhlásila na 21.3.2023 referendum, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázke:

Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom, alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky”

(presná a kompletná citácia úpravy Ústavy SR v priloženom rozhodnutí prezidentky SR nižšie)

  • Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@katlovce.sk
  • Zverejnenie emailovej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Kátlovce: obec@katlovce.sk, michal.capkovic@katlovce.sk
  • Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny pre voličov s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia, zverejňujeme elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obec@katlovce.sk

Celkový počet oprávnených voličov – 943
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 348
Počet odovzdaných obálok – 347
Počet odovzdaných obálok z cudziny – 0
Počet platných hlasovacích lístkov – 345

Účasť v obci: 36,58%

Otázka počet hlasov
ÁNO
počet hlasov
NIE
Súhlasíte s tým, že predčasné…. 340 5

REFERENDUM NEBOLO ÚSPEŠNÉ !

Referendum, ktoré sa na Slovensku konalo v sobotu 21. januára 2023, bolo neplatné. Zúčastnilo sa ho 1 193 198 ľudí, čím dosiahlo účasť 27,25 percenta. Oficiálne výsledky v nedeľu ráno potvrdili zástupcovia štatistického úradu a štátnej volebnej komisie.