Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023)

Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPRI00A1ND51022, 3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1“ – Rozhodnutie č. 68/2024 v správnom konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023).

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1047-2024/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/cad68041-e7eb-4d26-877c-cb501314ca80