Obec Kátlovce

Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítam vás na oficiálnej internetovej stránke obce Kátlovce. Na tomto mieste Vám chceme priblížiť jej históriu, tradície, súčasnosť. Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva sa snažíme vytvárať podmienky pre spokojný a plnohodnotný život obyvateľov našej obce.

starosta obce – Mgr. Dalibor Minarovič

INFORMAČNÝ PORTÁL