Komisie a kontrolné orgány

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Daniela Strečanská

KOMISIE PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE

Obec Kátlovce nemá zriadené komisie.