O obci

Obec Kátlovce patrí podľa počtu obyvateľov medzi stredne veľké obce. Obec Kátlovce leží v Podunajskej nížine na Trnavskej pahorkatine, v plytkej doline potoka Blavy, nachádza sa približne 14 km na sever od Trnavy, na 48° 48´ severnej zemepisnej šírky a 17° 23´ východnej zemepisnej dĺžky. Samotná obec sa nachádza v plytkej doline potoka Blavy na ceste, ktorá vedie z Trnavy cez Špačince a Dolné Dubové do Kátloviec a odtiaľ na sever do Dechtíc a na Dobrú Vodu. Stred obce leží v nadmorskej výške asi 180 m. V chotári Kátloviec je nadmorská výška v rozpätí 168 až 233 m. Kataster obce má rozlohu 1172 hektárov.