Pozemkové spoločenstvo – Urbár

Dátum založenia: 8.3.2017
Sídlo: Kátlovce 1, 919 55
Výmera: 777 015 m2

Katastrálne územie Dechtice, LV č. 2645

Orgány spoločenstva
Výbor
Predseda: Ján Jamrich, predseda
Podpredseda: Ing. Peter Martinovič, podpredseda
Členovia: Jozef Suchánek, Ing. Pavol Johanes, Roman Sersen

Dozorná rada
Predseda: Pavol Zemko, predseda
Členovia: Viliam Uváček, Štefan Sorentíny


Dokumenty spoločenstva


Počet súborov na stránke 5, s celkovou veľkosťou 1,1 MB.

Pozvánka na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva - urbár Kátlovce
(381,6 KB - 07.11.2022 - 71x)
Mapka pozemkového spoločenstva - urbár Kátlovce
(189,1 KB - 15.05.2018 - 537x)
Zmluva o pozemkovom spoločenstve
(126,6 KB - 15.05.2018 - 379x)
Stanovy pozemkového spoločenstva - urbár Kálovce
(372,9 KB - 15.05.2018 - 501x)
Registrácia pozemkového spoločenstva
(104,5 KB - 15.05.2018 - 355x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)