Obecné dokumenty


Počet súborov na stránke 25, s celkovou veľkosťou 35,6 MB.

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa
(1,1 MB - 11.06.2024 - 65x)
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
(1,2 MB - 18.12.2023 - 184x)
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kátlovce
(3,5 MB - 18.12.2023 - 255x)
Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
(179,1 KB - 16.12.2023 - 0x)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2023
(374,6 KB - 08.06.2023 - 327x)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kátlovce na roky 2023 - 2029
(2,8 MB - 24.05.2023 - 157x)
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
(152,0 KB - 28.02.2023 - 72x)
Konsolidovaná výročná správa obce Kátlovce za rok 2021
(1,1 MB - 09.12.2022 - 69x)
Výročná správa obce Kátlovce za rok 2021
(3,2 MB - 09.12.2022 - 0x)
Výročná správa obce Kátlovce za rok 2021
(3,2 MB - 24.06.2022 - 158x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 1 z 3  1  2  3  »