Obecné dokumenty


Počet súborov na stránke 24, s celkovou veľkosťou 34,5 MB.

Výkaz komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1,0 MB - 28.03.2022 - 115x)
Verejná vyhláška o uložení písomnosti
(412,4 KB - 27.09.2021 - 157x)
Zámer predaja majetku obce Kátlovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(207,3 KB - 29.05.2020 - 304x)
Výpočet vytriedenia úrovne komunálnych odpadov
(370,9 KB - 05.03.2020 - 254x)
Plán odpadového hospodárstva obce Kátlovce na roky 2016 - 2020
(976,2 KB - 04.11.2019 - 385x)
zmluva o bežnom účte
(484,1 KB - 24.10.2018 - 384x)
Výročná správa obce Kátlovce za rok 2017
(1,5 MB - 03.05.2018 - 760x)
Konsolidovaná výročná správa obce Kátlovce za rok 2016
(519,4 KB - 14.11.2017 - 301x)
Výročná správa obce Kátlovce za rok 2016
(2,2 MB - 06.06.2017 - 757x)
Konsolidovaná výročná správa obce Kátlovce za rok 2015
(1,6 MB - 23.11.2016 - 623x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 2 z 3  «  1  2  3  »