Všeobecno-záväzné nariadenia


Počet súborov na stránke 60, s celkovou veľkosťou 29,5 MB.

Návrh VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(408,8 kB - 29.11.2022 - 19x)
Nvrh_VZN_4_2022-_o_financovan_materskej_koly_a_kolskch_zariaden__zriaovateskej.rtf
(77,0 kB - 29.11.2022 - 20x)
Návrh VZN č. 3 /2022 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a ovýške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce
(29,7 kB - 29.11.2022 - 9x)
VZN č. 2/2022 vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 03/2021 Územného plánu obce Kátlovce
(99,5 kB - 18.10.2022 - 47x)
Návrh VZN č. 2/2022 vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 03/2021 Územného plánu obce Kátlovce
(4,1 MB - 30.09.2022 - 145x)
VZN č. 1/2022 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce
(148,5 kB - 28.03.2022 - 57x)
Návrh VZN č. 1/2022 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce
(167,3 kB - 15.03.2022 - 43x)
SlovakEnglish
Skip to content