Zápisnice a uznesenia


Počet súborov na stránke 238, s celkovou veľkosťou 132,0 MB.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 22.11.2023
(463,9 KB - 20.11.2023 - 44x)
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.09.2023
(219,6 KB - 12.09.2023 - 125x)
Zápisnica a uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.09.2023
(260,6 KB - 12.09.2023 - 91x)
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 06.09.2023
(376,9 KB - 31.08.2023 - 138x)