Zväz záhradkárov

Naša organizácia bola založená 21. 6. 1969 na podnet občanov Kátloviec a vtedajšieho MNV, za pomoci okresného odborného inšpektora Milana Miškoviča. Organizácia združuje zanietených ovocinárov, záhradkárov a pestovateľov. V osemdesiatych rokoch sa organizácia zaoberala výkupom ovocia a zeleniny od malopestovateľov pre spracovateľské organizácie, čím sa vytvárali podmienky pre spracovanie ovocia a zeleniny vo zväzových páleniciach, muštárňach a sušiarňach. Sídlom združenia je Dom záhradkárov, ktorý má organizácia v dočasnom užívaní od Obecného úradu Kátlovce. Vďaka nadšeným členom združenia sa podarilo dom záhradkárov slávnostne otvoriť 30. 8. 1985. Dnes ho užíva Jednota dôchodcov Slovenska.

Pri založení v 1969 roku mala organizácia 45 členov. V roku 1989 sa organizácia mohla pýšiť najväčším počtom členov a to 114 –timi členmi. Zatiaľ najmenej členov v počte 40 bolo v roku 2001. V roku 2016 organizácia združovala 52 členov a tento rok po prvýkrát v histórii organizácie pribudli do radov záhradkárov i tri ženy.

Bohužiaľ, v súčasnosti je táto organizácia už dlhšiu dobu stagnujúca.

Členovia výboru organizácie:
Ing. Rastislav Krajčovič predseda organizácie
Ing. Peter Martinovič tajomník
Bohuš Vyhlidal pokladník
Ing. Peter Drobný predseda revíznej komisie
Ladislav Šimončič
Peter Klapica
Milan Uváček
Ján Bzdúch
Patrik Demovič a ostatní členovia..

Náplňou zväzu je organizácia výstav ovocia a zeleniny, kde sa každý z členov môže popýšiť so svojimi výpestkami z vlastnej záhrady. Výstavy sa konali približne každé dva roky v jesennom období a okrem plodín si návštevníci mohli pozrieť i rôzne ručné práce, kvety, bonsaje, práce žiakov ZŠ a rôzne zaujímavosti. V roku 2013 a 2015 boli vystavované i umelecké obrazy. Výstavy boli organizované i za veľkej pomoci členov Jednoty dôchodcov. Organizácia je v prvom rade spoločenstvom ľudí, ktorých práca v záhrade napĺňa a je ich záľubou, tešia sa z vlastnej úrody, ktorá je odmenou za ich úsilie.

Kontakt: Ing. Rastislav Krajčovič, (0905 242 735)