Finančné dokumenty


Počet súborov na stránke 51, s celkovou veľkosťou 102,3 MB.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
(46,7 MB - 25.04.2024 - 37x)
Rozpočet obce Kátlovce na rok 2024 a roky 2025-2026
(618,9 KB - 18.12.2023 - 271x)
Návrh rozpočtu výdavkov obce Kátlovce na rok 2024 a roky 2025 - 2026
(368,0 KB - 29.11.2023 - 347x)
Návrh rozpočtu príjmov obce Kátlovce na rok 2024 a roky 2025 - 2026
(250,5 KB - 29.11.2023 - 258x)
Záverečný účet obce Kátlovce za rok 2022
(829,1 KB - 08.06.2023 - 273x)
N á v r h záverečného účtu obce K á t l o v c e za rok 2022
(933,3 KB - 12.05.2023 - 99x)
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
(5,7 MB - 07.03.2023 - 72x)
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
(3,0 MB - 20.12.2022 - 0x)
Cenník poplatkov obce Kátlovce platný od 1.1.2023
(133,6 KB - 16.12.2022 - 154x)
Stanovisko hl.kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025
(243,9 KB - 16.12.2022 - 95x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)