Finančné dokumenty


Počet súborov na stránke 49, s celkovou veľkosťou 55,0 MB.

Návrh rozpočtu výdavkov obce Kátlovce na rok 2024 a roky 2025 - 2026
(368,0 KB - 29.11.2023 - 15x)
Návrh rozpočtu príjmov obce Kátlovce na rok 2024 a roky 2025 - 2026
(250,5 KB - 29.11.2023 - 10x)
Záverečný účet obce Kátlovce za rok 2022
(829,1 KB - 08.06.2023 - 34x)
N á v r h záverečného účtu obce K á t l o v c e za rok 2022
(933,3 KB - 12.05.2023 - 68x)
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
(5,7 MB - 07.03.2023 - 28x)
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
(3,0 MB - 20.12.2022 - 0x)
Cenník poplatkov obce Kátlovce platný od 1.1.2023
(133,6 KB - 16.12.2022 - 78x)
Stanovisko hl.kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025
(243,9 KB - 16.12.2022 - 57x)
Rozpočet obce Kátlovce na roky 2023 - 2025
(21,0 KB - 16.12.2022 - 116x)
Návrh rozpočtu obce Kátlovce na roky 2023-2025
(21,6 KB - 29.11.2022 - 126x)


Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 1 z 5  1  2  3  4  5  »