Obecné zastupiteľstvo

Aktuálne zloženie 2022-2026

Starosta: Mgr. Dalibor Minarovič
Zástupca starostu: Lukáš Hlavatovič
Poslanci zastupiteľstva: Lukáš Hlavatovič, Ing. Peter Drobný, PhD., Ing. Branislav Machovič, Mgr. Jana Kuracinová, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Ivan Švec, Ing. Peter Martinovič, Peter Sorentíny

Poslanci

Volebné obdobie 2018-2022
Starosta: Pavol Johanes
Zástupca starostu: Ing. Peter Martinovič
Hlavná kontrolórka: Daniela Strečanská
Poslanci zastupiteľstva: Mgr. Dalibor Minarovič, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Peter Martinovič, Lukáš Hlavatovič, Mgr. Jana Kuracinová, Jozef Rajnic, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Ivan Švec, Peter Šimončič

Volebné obdobie 2014-2018
Starosta: Pavol Johanes
Zástupca starostu: Ing. Peter Drobný
Hlavná kontrolórka: Daniela Strečanská
Poslanci zastupiteľstva: Ing. Peter Drobný, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Peter Martinovič, Ladislav Šimončič, Lukáš Hlavatovič, Mgr. Jana Kuracinová, Jozef Rajnic, Július Kostolanský, Roman Krchnár (do 26.04.2017), Mgr. Sylvia Ušáková (od 26.04.2017)

Volebné obdobie 2010-2014
Starosta: Pavol Johanes
Zástupca starostu: Ing. Peter Drobný
Hlavná kontrolórka: Daniela Strečanská
Poslanci zastupiteľstva: Ing. Peter Drobný, Mgr. Daniel Čapkovič, Ing. Ivan Švec, Ing. Adriena Pastorková, Ing. Peter Martinovič, Ladislav Šimončič, Roman Krchnár, Ľuboš Kubiš, Jozef Ferech

Volebné obdobie 2006-2010
Starosta: Pavol Johanes
Zástupca starostu: Milan Jančovič
Hlavná kontrolórka: Daniela Strečanská
Poslanci zastupiteľstva: Milan Jančovič, Michal Čapkovič do 14.12.2007, Jozef Krchnár, Ing. Peter Drobný, Ing. Peter Martinovič, Ing. Adriena Pastorková, Jozef Vagovič, Ľuboš Kubiš, Ing. Róbert Strečanský a Ing. Ivan Švec od 14.12.2007

Volebné obdobie 2002-2006
Starosta: Pavol Johanes
Zástupca starostu: Michal Čapkovič
Hlavná kontrolórka: Daniela Strečanská
Poslanci zastupiteľstva: Michal Čapkovič, Jozef Krchnár, Ing. Peter Drobný, Marek Matuškovič, Ing. Adriena Pastorková, Peter Vagovič, Ján Chrvala, Ľuboš Kubiš a Milan Jančovič

Volebné obdobie 1998-2002
Starosta: Vladimír Drobný
Zástupca starostu: Ing. Anna Máčadová
Hlavná kontrolórka: Daniela Strečanská
Poslanci zastupiteľstva: Jozef Krchnár, Ing Anna Máčadová, Jozef Klapica, Ing, Jaroslav Chrenko, Karol Demovič, Kamil Bašnák, Ing. Adriena Pastorková, Anton Lackovič, Ján Jančovič, Miroslav Suchánek, Michal Čapkovič a Jarolím Hlavatovič.

Volebné obdobie 1994-1998
Starosta: Emil Drobný (zomrel 7.3.1997) od 7.3.1997 ako zastupujúci Ivan Jablonický do doplňujúcich volieb 8.11.1997, po dopňujúcich voľbách 12.11.1997 sa funkcie starostu ujal Vladimír Drobný
Zástupca starostu: Ivan Jablonický do 12.11.1997, Ing. Anna Máčadová od 12.11.1997
Hlavná kontrolórka: Daniela Strečanská
Poslanci zastupiteľstva: Ivan Jablonický do 12.11.1997, Ing. Anna Máčadová, Ing. Jaroslav Chrenko, Jozef Krchnár, Vladimír Drobný do 12.11.1997, Jozef Klapica, Karol Demovič, Ing. Adriena Pastorková, Anton Lackovič, Michal Čapkovič, Miroslav Suchánek, Ján Jančovič, od 12.11.1997 Ing. Peter Martinovič a Peter Vagovič

Volebné obdobie 1990-1994
Starosta: Emil Drobný
Zástupca starostu: Margita Martinovičová
Hlavná kontrolórka: Ing. Adriena Pastorková
Poslanci zastupiteľstva: Margita Martinovičová , Ivan Jablonický, Ján Chrvala, Viliam Sliva, Pavol Vágovič, Jozef Červeňanský, Michal Čapkovič, Miroslav Ďuračka, Anton Uváček, Jozef Turanský, Pavol Johanes, Miroslav Suchánek, Ing. Jaroslav Chrenko, Vladimír Drobný, Emil Oravec, Jozef Klapica a Mgr. Alojz Přidal.

Poslanci 2018-2022

Zastupiteľstvo 2018-2022
Pavol Johanes, Ing. Peter Martinovič, Mgr. Dalibor Minarovič, Ing. Adriena Pastorková, Lukáš Hlavatovič, Mgr. Jana Kuracinová, Jozef Rajnic, Mgr. Sylvia Ušáková, Ing. Ivan Švec, Peter Šimončič

Od včasného stredoveku boli v Uhorsku nositeľmi samosprávy obcí, miest, mestečiek richtári   (odvodené od nemeckého Richter – sudca), ktorým  pri výkone činnosti slúžili  prísažní  a starší obce (konšeli). Za feudalizmu bol richtár hlavným reprezentantom obce alebo mesta  voči iným orgánom štátnej správy alebo zemepánom. Za obecného richtára podľa kráľovských a zemepanských výsad, urbárskeho ediktu z roku 1767 a obec-ného zákona z roku 1886 sa mohli voliť len muži.  Dôležité spisy teda podpisoval richtár (šoltýs, fojt) a rada, zložená z prísažných a dvoch konšelov a notára.  Richtár pomocou ďalších funkcionárov obce riadil vnútorný život obce alebo mesta a mal rozličné právomoci: od udeľovania poriadkových pokút, malých trestov (malé obce) až po výkon hrdelného práva (mestá). Rozsah právomoci a spôsob voľby richtárov sa riadil zväčša podľa pravidiel, ktoré určovali majitelia  jednotlivých panstiev. V priebehu 15. storočia mali osobitné postavenie tzv. dediční richtári-šoltýsi. Podľa dostupných análov poznáme týchto kátlovských richtárov:

 • 1569 Ján Florovič
 • 1650 Juraj Florovič
 • 1663 Juraj Jančovič
 • 1665 Andrej Snopkovič
 • 1712 Ján Snopko (nazývaný aj Snokovič),
 • 1720 Juraj Brezovský ( jeho rodina sa však z obce skoro  odsťahovala),
 • 1768 Martin Vlha
 • 1769 Martin Stríž
 • 1819 Mišo Kostolanský
 • 1828 Pavel Ušák
 • 1857 Ján Kubiš
 • 1868 Izidor Kubiš
 • 1890 – 1892 Jozef Jančovič
 • 1892 – 1902 Štefan Kostolanský
 • 1902 – 1902 (1/2 roka) Ján Kubiš
 • 1902 – 1908 Pavol Ušák
 • 1908 – 1918 Izidor Kostolanský
 • 1918 – 1923 Pavol Martinovič
 • 1923 – 1925 Jozef Martinovič
 • 1925 – 1927 Rudolf Jančovič
 • 1927 – 1938 Ján Kubiš
 • 1938 – 1941 František Kosmál
 • 1941 – 1944 Teofil Kostolanský – vládny komisár
 • 1944 – 1946 František Kubiš
 • 1946 – 1948 František Kosmál

Od tohto obdobia boli predstaviteľmi obce predseda MNV:

 • 1948 – 1953 Ján Doman predseda MNV, tajomník MNV od roku 1948-1964
 • 1953 – 1954 Štefan Jančovič, nastúpil po rozdelení funkcie predsedu
 • 1954 – 1955 Jozef Suchánek (bol odvolaný pred uplynutím volebného obdobia)
 • 1955 – 1957 František Čapkovič
 • 1957 – 1960 František Čapkovič
 • 1960 – 1964 František Čapkovič
 • 1964 – 1968 Ján Doman (za tajomníka bol zvolený predchádzajúci predseda  F. Čapkovič)
 • 1968 – 1970 Július Kostolanský predseda MNV do volieb, tajomník MNV Ing. Jaroslav Chrenko
 • 1971 – 1974 Július Kostolanský, tajomník Ing. Jaroslav Chrenko boli potvrdení vo voľbách.
 • 1974 – 1976 Emil Drobný
 • 1976 – 1981 Emil Drobný, predseda MNV, tajomník Ing. Jaroslav Chrenko
 • 1981 – 1986 Emil Drobný, predseda MNV, tajomník Ing. Jaroslav Chrenko
 • 1986 – 1990 Emil Drobný, predseda MNV, tajomník Ing. Jaroslav Chrenko

V roku 1990 sa konali prvé porevolučné komunálne voľby 23.-24.9.1990. Volieb sa zúčastnili kandidáti 12 strán. V týchto voľbách boli volení poslanci do obecného zastupiteľstva a starosta (bol volený samostatne). Prvým zvoleným starostom bol v rokoch 1990 – 1994 Emil Drobný.