Mužská spevácka skupina Kátlovani

Kátlovani

Skupina vznikla v roku 1987 za účelom spestrenia vtedy organizovaných spoločenských kultúrnych podujatí. Repertoár bol aj je zameraný na ľudovú pieseň o láske, žene, vlasti a rodnej dedine. Veľká zberateľská vášeň jednotlivých členov zabezpečila početný repertoár pekných piesni veľkého počtu. Skupina sa postupne  stávala známou a populárnou v blízkom a neskoršie i v širšom okolí. Podarilo sa prekonať hranice regiónu a vystúpenie bolo aj na Morave. Počet vystúpení  z roka na rok narastal až možno hovoriť o stovkách vystúpení. V tejto mužskej speváckej skupine sa vystriedalo veľa mužov rôznej profesie, počnúc členmi JRD, robotníkov zo závodov, cez učiteľov, funkcionárov miestnych orgánov, študentov, inžinierov končiac. Všetkých spájala a spája láska k piesni, k vlasti a rodnej dedine. Svoje pôsobenie skupina rozšírila aj o piesne s náboženskou tematikou a v poslednej dobe potešovala ľudí koledami a v miestnom kostole odspievala pašie. Doposiaľ Kátlovani vydali  CD nosiče. Skupina periodicky zápasí s generačným problémom, t.j. v získavaní mladých. Zatiaľ sa darí tieto problémy prekonávať a hrdo niesť štafetu Kátlovanov ďalej.

Umeleckým vedúcim je Jozef Krchnár – telefonický kontakt: 0915 045 309, alebo 033/5576 339.

V súčasnosti skupina spieva v tomto zložení: Jozef Krchnár, Marián Čerešnák – harmonika, Ján Daniš, Karol Demovič, Ján Holický, Peter Jančovič, Pavol Krchnár, Jozef Kopecký, Anton Lackovič – bubon a ozembuch, Jozef Pullman a Jozef Ušák.