Školstvo

V obci Kátlovce sa nachádza Materská i Základná škola pomenované podľa miestneho rodáka, kňaza a básnika Pavla Ušáka Olivu.

Základná škola

Meno školy: Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu Kátlovce
E-mail školy: zskatlovce@gmail.com
URL: http://zskatlovce.edupage.org
Telefón: +421 33 5576129
Adresa školy: SK-919 55 Kátlovce 195
Riaditeľka školy: Mgr. Elena Kátlovská
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Marta Líšková

Materská škola

Meno školy: Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu Kátlovce
Adresa školy: SK-919 55 Kátlovce 195
Zástupkyňa riaditeľa školy (MŠ): Bc.Andrea Rothová
Tel.: +421 33 5576127
E-mail: materskaskolakatlovce@gmail.com