Na stiahnutie


Počet súborov na stránke 29, s celkovou veľkosťou 2,7 MB.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2024
(289,8 KB - 03.07.2024 - 40x)
Žiadosť o pridelenie nájomného obecného bytu s prílohami
(16,0 KB - 20.03.2024 - 192x)
Tlačivo na priznanie dani z nehnuteľností
(1 023,6 KB - 01.01.2022 - 163x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
(53,5 KB - 03.03.2021 - 0x)
Ohlásenie drobnej stavby
(54,5 KB - 20.06.2017 - 556x)
Info pre občanov - rekonštrukcie-budovanie vjazdov, rigolov, park. miest
(379,5 KB - 11.11.2016 - 474x)
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
(59,0 KB - 04.07.2015 - 472x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
(20,5 KB - 04.07.2015 - 272x)