Mládežnický zbor Kátlovce

Mládežnícky zbor

Spevokol vznikol 22. 11. 2009 na podnet vtedajšieho farára v Kátlovciach, vdp. Branislava Popelku pod názvom Kátlovčatá, ktoré pod vedením Lucie Lackovičovej a sprievodu gitary Jozefa Martinoviča účinkovali na mládežníckych sv. omšiach konaných v každý piatok.  Po odchode farára Popelku sa spevokol pretransformoval na Mládežnícky zbor Kátlovce. Každoročne sa zúčastňuje jasličkovej pobožnosti a koledovania Dobrej noviny. V súčasnosti ho vedie Tomáš Madarász a spevokol spieva na svätých omšiach príležitostne.