Poľovné združenie Dolina

PZ Dolina

Založenie základnej organizácie poľovníkov v Kátlovciach sa konalo v roku 1950. Po založení poľovníckeho združenia, bol revír zhodný s výmerou chotára, čo bolo až do roku 1973. V roku 1972 bola spracovaná koncepcia poľovníctva na Slovensku. Stanovila minimálne výmery poľovných revírov s chovom malej zveri 2 000 ha  a v jeleních oblastiach 3 000 ha. Na základe tejto koncepcie zo dňa 1.1.1973 , vytvorili PZ Kátlovce a PZ Dechtice , spoločné združenie : “PZ Borinka Dechtice “. Výmera poľovného revíru bola 2 596 ha. Po založení ” PZ Borinka ” , malo združenie 30 členov, z toho bolo 12 z Kátloviec. PZ Borinka trvalo od roku 1973 do roku 1990. V tomto roku sa rozdelilo na pôvodné samostatné PZ. Po rozdelení bolo v novovzniknutom PZ Dolina Kátlovce 14 členov, s revírom, ktorý zodpovedal výmere kátlovského chotára , t.j. 1 147 ha. Hlavným cieľom PZ je plánovaný chov a ochrana poľovnej  a úžitkovej zveri, udržanie normovaných kmenových stavov zveri a aj starostlivosť o jej zdravotný stav. V rámci tohto bolo v revíri vybudované množstvo kŕmnych zariadení, zásypov, napájačiek a iných poľovníckych zariadení. Postupom času sa zväčšovala aj členská základňa.

Súčasný počet členov PZ je 23.
Zloženie výboru PZ
Predseda: Ján Jamrich
Poľovný hospodár: Pavol Johanes
Tajomník: Ing. Pavol Martinovič
Finančný hospodár: Pavol Pavlík
Člen výboru: Ivan Valent